Pla         

   P O Z V Á N K A 

_____________________

        

         

  Zveme Vás na literárně-dramatický pořad 

Po

etického divadla PODIV z Plzně

"Fenomenální Jiří S."

        Literární pořad o životě a tvorbě Jiřího Suchého

       Součástí představení budou video klipy s protagonisty divadla.

                 Představení se koná v neděli dne 26. června 2022 od 18.00 hodin 

v Klubu DraMa, Cvočkařská 286/1, Hořovice,

    vchod z Jungmannovy ulice.

             Prosíme o provedení rezervace na e-mail: drahomirs@seznam.cz,

  nebo na tel. č. 603 964 553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace: tel.č.: 603 964 553,  311 512 428 

www.syringa-czech.czKULTURA