J         

   P O Z V Á N K A 

_____________________

           

     

   Zveme Vás na 

 představení 

Poetického divadla z Plzně

s názvem

 " Krajina dětství"

 

      které se koná v našem Klubu DraMa 

       v Hořovicích v neděli dne 23. června 2019 

    od 18,00 hodin. 

         Účinkují herci Divadla PODIV Plzeň  Andrea Řeháčková a Jiří Hlobil 

               Jste srdečně zváni.             

         Cvočkařská 268/1, Hořovice,

       vchod z Jungmannovy ulice.

            Rezervace: e-mal: drahomirs@seznam.cz

  tel. č. 603 964 553

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace: tel.č.: 603 964 553,  311 512 428 

www.syringa-czech.czKULTURA