J         

   P O Z V Á N K A 

_____________________

           

     

   Zveme Vás na 

 představení 

Poetického divadla z Plzně

 

Divadelní prázdniny.

Připravujeme další představení. Zachovejte nám přízeň.

 

 

 

 

 

 

Informace: tel.č.: 603 964 553,  311 512 428 

www.syringa-czech.czKULTURA