Pla         

   P O Z V Á N K A 

_____________________

        

         

  Zveme Vás na literárně-dramatický pořad 

Poetického divadla PODIV z Plzně

"Podvečer s panem Čapkem "

 

       Představení se koná v neděli dne 14. listopadu 2021 od 17,00 hodin 

v Klubu DraMa, Cvočkařská 286/1, Hořovice,

    vchod z Jungmannovy ulice.

          Prosíme o provedení rezervace na e-mail: drahomirs@seznam.cz,

  nebo na tel. č. 603 964 553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace: tel.č.: 603 964 553,  311 512 428 

www.syringa-czech.czKULTURA