WYDA - KELTSKÁ JÓGA

 

Cvičení JÓGY

Opět cvičíme !!!

13. září 2021
 
Zahájení cvičení Keltské jógy a Gravid jógy
 
Přihlášky přijímá cvičitelka  Marcela Ganna Flídrová 
 
na tel. č. 603 964 553   už NYNÍ !!!!!
 
Cvočkařská 286/1, Hořovice, vchod z Jungmannovy ulice.
 

oooooooooooooo

 

WYDA - Keltská jóga v Hořovicích a Gravid jóga:

Keltskou jógu v Hořovicích cvičíme:   

 

pondělí      -     8,00  -  9,00 hod. - začátečníci

                         17,30 - 18,30 hod. pokročilí

                         18,45 - 19,45 hod. začátečníci  

- středa            17,30 - 18,30 hod. - začátečníci

                         18,45 - 19,45 hod. - pokročilí

Cvičení je určeno pro začátečníky i ty, kteří s námi cvičili v minulých létech. Je vhodné pro mladé maminky, mládež ale i pro seniory, případně i pro méně pohyblivé lidi. Každý cvičí jak mu to tělo dovolí. Už nyní je možnost se přihlásit.

Gravid jógu cvičíme v Hořovicích v pondělí od 16,15 hod.

 

Cena cvičení:

  • Cena za cvičení  - 120,- Kč/za hodinu.
  • Permanentka na 8 + 1 cvičení za 1.000,- Kč, na 12 + 1 cvičení za 1.500,- Kč.
  • Pro nové zájemce první ukázková hodina zdarma.

    Přihlášky přijímáme na tel. č. 603 964 553.

    Upozorňujeme případné zájemce, že kapacita cvičenců je omezena, a proto neváhejte se včas přihlásit.

    Případné dotazy zodpoví cvičitelka Marcela Ganna Flídrová na tel. č.: 603 964 553.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Cvičení v Příbrami - informace u cvičitelky p. Marcely Flídrové,

tel. č. 603 964 553

 

Jak cvičíme:
-      barevný rituál
-      relaxace
-      rozcvičení v návaznosti na měsíci ve zvířetníku
-      Keltská jóga – Wyda
-      relaxace
-      barevný rituál

 

Na cvičení s Vámi se těší cvičitelka Marcela Flídrová.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

A co je do Wyda Keltská jóga?

Wyda – léčivá síla druidů.

    Wyda zahrnuje filosofii, magické rituály a systém tělesných a duševních cvičení, která mají sloužit k rozvoji plného duchovního, duševního a fyzického zdraví. Kromě toho se wyda snaží o dosažení jednoty s přírodou.

    Pokud se podíváme do historie jakéhokoliv národa, zjistíme, že lidé dříve vždy žili v souladu s přírodou a byli její součástí. Také vždy brali odpovědnost za svoje fyzické a psychické zdraví. V době nedávno minulé i současné většina lidí tuto odpovědnost nechává na někom jiném. Na lékařích a církvi. Dožíváme se sice většinou vysokého věku, ale ne vždy v plném zdraví a životní kvalita výrazně zaostává za délkou života.  Kdy se změnila odpovědnost za svoje zdraví?  Přibližně v polovině šestnáctého století, kdy se církev postavila do nadřazené pozice a starala se pouze o duši. A věda začala zkoumat tělo oddělené od duše.  Tak se vědci stali stejně dogmatičtí jako církev. V té době se duchovno a materiálno rozdělilo ve dví, tj. na náboženství a vědu. Roztržka mezi duchovnem a vědou nás ovlivňuje dodnes. Nechceme si stále uvědomit, že tělo i duše jedno jsou a že pouze my jsme odpovědní za to, jak žijeme. Mnozí lidé klopýtají životem, aniž by věděli, co se v nich děje, co vlastně dělají a proč, jaké myšlenky, city, pudy a motivy je ovládají. Vlastně sami sebe vůbec neznáme.

    To vše si ale uvědomovali keltští kněží, vědci a filozofové, „ druidové", kteří žili na našem území několik století před Kristem. Jeden z nejdůležitějších aspektů učení druidů spočíval v udržení naprostého zdraví do vysokého věku. Vyvinuli soubor fyzických a psychických cvičení, které výrazně ovlivňovalo jejich zdraví. Pokud se někdo chtěl stát keltským knězem, musel v učení strávit dvacet až třicet let, což v naší době je dlouhá doba, natož v době cca 500 let před Kristem, kdy průměrný lidský věk trval třicet, pětatřicet let. Ovšem druidové se dožívali až 80 let. Bylo to podmíněno jejich životním stylem a filozofií. Věřili v jednotu člověka a přírody, věřili v sílu myšlenky a znali sami sebe.  Měli své písmo, ale používali jej jen sporadicky. Vše předávali ústně a to proto, aby jejich sílu někdo nezneužil a také proto, že co se přestalo předávat, již nebylo důležité. Říkali, že my lidé tíhneme k tomu, co je psáno to je dáno i přesto, že se podmínky již dávno změnily.  Byli to lidé, kteří byli stále nakloněni změně a přizpůsobovali se novým podmínkám. A jaká je podobnost s indickou jógou?

   Keltové i Indové jsou indoevropského původu a tam je základ jak indické tak keltské jógy – wydy. Proto je cvičení keltské jógy v mnohém podobné indické józe, ale přesto je jiná. Keltská jóga byla vytvořena  na základě klimatických podmínek,  vnějšího prostředí a národa, který si vytváří jistý charakter a určitý temperament.

    A proč dnes skoro nikdo z nás neví, co je to KELTSKÁ JÓGA. To zapříčinila především katolická církev, která v Indii nemá skoro žádnou moc a tím se tam jóga udržela do dnešních dnů. Ovšem v Evropě, kde byla určitou dobu v nadřazené pozici a vedla boj proti ezoterickým vědám, muselo toto vědění přejít do ilegality. Zachovalo se především v Irsku, kde se po staletí vědění druidů předávalo pouze ústně a pouze v rodinách.

   Zcela náhodně toto cvičení znovu objevili v osmdesátých letech tři kamarádi, jógíni z Německa při návštěvě Stonehenge. A tak se opět rozšiřuje keltská jóga do míst, kde má také svoje kořeny.

  Keltskou jógu cvičím již několik let a nyní jsem ji začala předcvičovat. Moje dcera cvičí jógu indickou – integrální, tj. opravdu klasickou jógu, která je zaměřena nejen na tělo, ale také na duši. A pokud můžeme definovat jejich odlišnosti, tak si myslíme, že keltská jóga je trochu více dynamičtější. Důvodem jsou dle mého soudu klimatické podmínky, kdy při cvičení keltské jógy bychom se měli zahřát. V keltské józe se více používá hlasový projev a součástí cviků je takzvaná druidská pěst. Druidská pěst  uzavírá energetický obvod a prostřednictvím tohoto spojení energie déle cirkuluje v těle. Pracujeme se třemi energetickými centry, vitálním, emociálním  a mentálním. Duchovní či mentální pochody cítíme v hlavě, duševní hnutí v hrudi, na srdci, a vitální, pudové hnutí, kromě jiného v břiše. Další odlišností je práce s obrazci a přírodními substancemi jako je voda, kámen a rostliny, které se přiřazují k určitému energetickému centru. Základ cvičení tvoří posilovací cviky, na které navazují harmonizační cviky a poté spojovací cviky.

  Začínáme vždy posilovacími cviky a až po delší době začínáme harmonizační cviky. V průběhu cvičení pracujeme s barvami a měsíčními cykly (viz níže) Tak si každý cvičící začne osvojovat zapomenutou sounáležitost s přírodou a může si sám vyzkoušet, jestli to či ono opravdu funguje. Posilujeme tu část těla, kterou luna v ten den zrovna prochází a říkáme, si co v ten den z přírodního hlediska funguje a co ne.  

  Člověk zase pracuje v souladu se svým tělem, a nikoli proti němu. Všichni se musíme opět naučit věnovat svoji pozornost především sobě a svému okolí do něhož patříme my sami a naši nejbližší. Umět rozumět svému tělu, svým pocitům, všemu co se kolem nás děje, k tomu by nás keltská jóga měla dovést. Možná z počátku to pro vás bude pouze fyzické cvičení. Později si možná na sobě začnete všímat určitých změn a budete vnímat i „něco“ navíc. Ezoterické učení pomáhá pouze tomu, co rozum už vstřebal. Začátečník bude pouze tušit a bude muset věřit, že pochopí pokud se otevře všemu, co na cvičení zažívá.

Co jsou to měsíční rytmy?

   Své dětství a mládí jsem strávila v lůně brdských lesů, jako dcera hajného. Zpětně si uvědomuji, jak mě tato část života ovlivnila. Dala mě především svobodu, rovnováhu srdce a především život v přírodě, s jejími rytmy.

   My v současném životě žijeme většinou zcela odtrženi od přírody, i když jsme její součástí. Někteří z nás již neví, jak vypadá petržel, jestli zelí je zelenina nebo ovoce a jestli je kravička fialová nebo úplně jiná. 

   Přitom, kdybychom se zpátky naladili na měsíční rytmy, žilo by se nám lépe. Měsíc, stejně tak i ostatní „hvězdy“ mají na náš život velký vliv, ať si to uvědomujeme nebo ne. Naši předkové, kteří žili jako součást přírody, vypozorovali za těch několik tisícovek let, jak nás Luna ovlivňuje. 

   Všem je doufám  jasné, že Měsíc ovlivňuje moře, jeho příliv a odliv. Tím se vysvětluje i to, že má velký vliv i na nás, protože naše tělo je z cca z 70 – 80% tekutina, a Luna ovlivňuje všechny vody na Zemi, včetně nás. Pokud se občas podíváme na noční oblohu, uvidíme Měsíc v několika fázích:

     - Novoluní, tj. když je naprostá tma (Měsíc stojí při pohledu ze Země přesně mezi Zemí a Sluncem), v kalendáři je novoluní zaznamenáno jako černý, nebo tmavomodrý kotouč. Jeho síla je nejvíce patrná tři dny před novoluním. Měsíc při novoluní stojí dva až tři dny před stejným hvězdným pozadím a tedy ve stejném znamení Zvěrokruhu jako Slunce. Co se děje při novoluní: kdo se v této době postí, přejde mnoha nemocem, schopnost těla se zbavovat jedů je největší, správná doba pro nastartování zbavení se špatného návyku, nejlepší doba na omlazovací řez stromů, dobrá doba na operace, také prádlo se pere lepší při méně pracího prostředku.

      - Přibývající Měsíc, tj. když se podíváte na noční oblohu, uvidíte Měsíc ve tvaru písmene D, jako dorůstající. Toto období trvá cca 14 dní. Co se děje při přibývajícím Měsíci: vše co je tělu dodáno, co jej posiluje, působí dvojnásob dobře, při přibývajícím měsíci přichází na svět více dětí, výborně působí masáže, kosmetika, zábaly.

      - Úplněk, tj. když na noční obloze uvidíte Měsíc zářit v celé své kráse. V kalendáři je tento stav zaznamenán jako bílý nebo žlutý kotouč. Jeho síla je nejvíce cítit tři dny před úplňkem. Co se děje při úplňku: v této době se rodí nejvíce dětí /např. princátko v Británii se narodilo na úplněk/, ale také je nejvíce kriminálních činů /přikládám to tomu, že emoce jsou v tu dobu nejvíce vzedmuté/, je to nejlepší doba na sběr léčivých rostlin /je v nich nejvíce léčivé síly/, nejhorší doba na plánovanou operaci / rány nejvíce krvácí/.

      - Ubývající Měsíc, tj. když na obloze vidíte Měsíc ve tvaru písmene C, jako couvající. Toto období trvá stejně jako přibývající Měsíc cca 14 dní. Co se děje při ubývajícím Měsíci: dobře se pere prádlo při menší spotřebě pracího prostředku, je to dobrá doba na plánované operace, výborný čas na úklidové práce většího rozsahu, správný čas na setbu kořenové zeleniny, když v této době trochu více jíme, neodrazí se to na naší váze.

     Vše co jste si milí přátelé a zákazníci přečetli je jen taková malá ochutnávka. Další souvislosti jsou v měsíčním kalendáři. Měsíční kalendář je to, že známý Zvěrokruh, který probíhá po měsíci v celém roce, probíhá dva až tři dny v každém měsíci. Tyto dva tři dny mají vždy souvislost s částí našeho těla, na který má silný vliv. Začíná Beranem, který ovládá část hlavy a tak to jde dál po celém těle, končíme chodily a znamením Ryb. Jsou také různé odchylky, např. abychom měli krásné silné vlasy, měli bychom si je střihat v měsíčním znamení Lva.  Výsledek pocítíte cca po roce, znám to z vlastní zkušenosti.

     Milí přátelé a zákazníci, pokud by jste např. chtěli určit příznivý čas na plánovanou operaci, ráda vám termín vypočítám. Nejde totiž jen o ubývající měsíc, ale o souvislost se Zvěrokruhem. Samozřejmě pokud je operace akutní, není možné čekat na příznivý termín.             

 

                                                         Vaše Marcela Flídrová

                                                                               603 964 553