KELTSKÉ ORÁKULUM ZVÍŘAT

      Jde o karetní výklad z karetních obrázků zvířat, které Keltové uctívali jako posvátná.

   Zvířecí orákulum nepředpovídá budoucnost, ale nabízí nápady a doporučení, které vám mohou poskytnout vhledy do vašeho života nebo do událostí, které vás obklopují. Tyto vhledy vám pomohou převzít zodpovědnost za svůj život a ne jen pasivně přijímat svůj osud.

    Na začátku je potřeba si ujasnit v hlavě a správně formulovat otázku. Někdy nemáme otázku, i to je správné, někdy chceme pouze poradit, anebo nalézt směr naší životní cesty.

     Zvíře, které se vám ukáže ve výběru karet, můžete také potkat ve snu, nebo ve svých vizích nebo i ve skutečném životě a můžete pak lépe pochopit jeho sílu. Pokud vás některé zvíře bude více přitahovat, může se stát i vaším totemovým zvířetem, které vás bude provázet životem.

    Výklad karty (zvířete), nechápejte jako absolutní pravdu. Výklad je odvozen od druidské a keltské lidové tradice o daném zvířeti. Tradiční lidovou moudrost můžete kombinovat s vlastním chápáním znalostí zvířat a tím si výklad rozšířit a upřesnit. Práce se svým zvířetem odkrývá úžasné možnosti osobního rozvoje a léčení.