BAREVNÉ KOLO ŽIVOTA

     Chcete najít svoje silné i slabé stránky? Nevíte si rady sami se sebou? Chcete vědět jaké dary dostalo Vaše dítě do vínku? Jak podpořit jeho talent a jak si poradit s jeho nezvládnutelnou energií? To, a i další otázky s vámi mohu vyřešit přes barevné kolo života.

     Vědomosti o barvách číslic narození mají velký význam a lze je využít i v partnerských či pracovních vztazích. Rozklíčí nám mnoho našich rozepří.

     Každé číslo vašeho datumu narození představuje určitou sílu barvy. Symbolizuje dar – část obsahu truhličky, jež jsme dostali do vínku, abychom dokázali úspěšně plnit úkoly, které na nás v životě čekají. Pokud máte více stejných čísel, tak máte více síly té určité barvy a naopak. Tento hendikep lze vyrovnat užívání více chybějících barev, a naopak uvědomění si přebytku určité barvy.

     Ovšem není to tak jednoduché, jak se zdá. Někdy se síla barvy tzv. schovává, není využita. To se děje v případě, že se necháme více ovlivnit okolím, rodinou, kamarády. V tom případě nevyužíváme svůj potenciál a nežije se nám dobře.  

A jak zaplníme prázdná místa chybějících čísel? Buď se necháme inspirovat našimi partnery, kteří mají čísla, jež nám chybějí, nebo si musíme osvojit to co nám v našem potenciálu chybí. Přijďte a já vás budu provázet po barevném kolu života.